...:: EAYSAD ::..
..:: Menü ::..
Ana Sayfa
Hakkımızda
Kurullarımız
Eaysad Tüzük
Üye Listemiz
Yeni Üyelik Basvurusu
Etkinliklerimiz
Yönetmelikler
Aylık Bakım
Dernekler
Haberler
Basında Eaysad
Foto Galeri
Bağlantılar
İletişim
 
..:: Arama ::..
 
..:: Kısayollar ::..
 
 
 
 
Duyurular
2010 - 2011 DÖNEM - 29.12.2011
20. DÖNEM EAYSAD YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYETLERİ

1.Birikmiş üyelik Aidatlarının tahsili konusunda, İş Bankası Kahramanlar Şubesinden sabit hatlı pos cihazımız pos modem hale çevrilmiştir.

2.İzmir Sağlık Hizmetleri Bölge Komutanlığı Askeri Hastanesi Baştabipliğine talepleri üzere, 2010 yılı Birim Fiyat listemiz gönderilmiştir.

3.Asansör Sanayicileri Platformu olarak, ASTEK Alt Çalışma Grubunun ilk toplantısının 09.03.2010 tarihinde İstanbul Aysad dernek merkezinde yapılacak toplantıya Astek Üyemiz Sn. Emin Tunç katılmıştır.

4.Turas Asansör (yetkili R.Engin Turgay) – Asyalifts Asansör (yetkili Medeni Erdoğan) – Dem-tar Asansör (yetkili Mustafa Kumral) tüzel üye, Rahmi savaşçı (Savaşçı Asansör) gerçek üye olarak geçici üyelikleri kabul edilmiştir.

5.5253 sayılı Dernekler Kanunu gereğince, 2009 – 2010 yıllarına ait Dernek beyannameleri hazırlanarak İl Dernekler Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

6.09.03.2010 günü İstanbul’ da gerçekleşen ASTEK Alt Çalışma Grubunun 1. toplantısında görüşülen konular hakkında Sn. Emin TUNÇ detaylı bilgileri Yönetim Kurulumuza aktarmış olup, 1. toplantı Tutanağı tüm üyelerimize e-posta olarak gönderilmiştir. Toplantıda alınan karara göre; 2. Astek Alt Çalışma Grubu toplantısı 29 Nisan 2010 günü İzmir’de MMO Kongre Salonunda yapılacaktır. Toplantıya katılacak kişilerin konaklama, geliş-gidiş organizasyonun ve gerekli programların yapılması için Yönetim Kurulu üyelerimiz görevlendirilmiştir.

7.Çeşme Alper Çizgenakat ve Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi Baştabipliklerinin talepleri üzere, 2010 yılı Birim Fiyat Listemiz gönderilmiştir.

8.İnelex 2010 Asansör Fuar çalışmaları kapsamında oluşturulan Fuar Organizasyonu Komitemiz tarafından değişik tarihlerde toplantılar tertiplenmiş ve firmaların katılımı için büyük çaba harcanmıştır.Fuar tanıtımı için ayrıca basın yolu ile Komite başkanımız Sn. Yüksel Gül tv ve radyo kanallarında gerekli demeçlerde bulunmuştur.

9.İnelex 2010 Asansör Fuarı için Derneğimize ayrılan standa gelecek olan ziyaretçilere dağıtım amacıyla sektörümüzü ve derneğimizi tanıtıcı broşür ve CD hazırlanmış, ayrıca üye firmalarımızın yer aldığı bilgi amaçlı pankart yaptırılmıştır.

10.Dernek bina sigortamızın ve Dask poliçemiz, Sn. Seyfettin Yedikardeş aracılığı ile CTS Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti tarafından yenilenmiştir.

11.Sn. Mert Öğüşlü’ nün şahsi üyelik haklarının AGSAN Asansör Mak. İth. İhr. Ltd. Şti.’ne devredilmesine karar verilmiştir.

12.EMO-MMO Sempozyum Sekreterliğinden gönderilen yazıya göre; 21-23 Mayıs 2010 tarihinde yapılacak Asansör Sempozyumuna delege olarak katılım konusunda üyelerimize gerekli duyurular yapılmıştır.

13.2008 yılı başlarından itibaren etkisini her geçen gün artıran küresel ekonomik kriz, Ülkemizde de fazlasıyla hissedilmiştir. Asansör sektörümüzü de fazlasıyla etkilediğini düşündüğümüz bu krizi birlik, beraberlik ve anlayış çerçevesinde, birbirimize karşı sevgi ve saygımızı yitirmeden atlatmaya çalışıyoruz. Üye firmalarımızın son yıllarda karşısına çıkan bu kriz dönemi boyunca maddi anlamda zor günler yaşadığı bilinmekle beraber, üyesi olduğumuz sektörümüzün tek Derneği de ekonomik sıkıntılar içerisindedir. Bu nedenle sadece üye aidatları ile çalışmalarını sürdüren ve ayakta kalan derneğimizin yeniden yapılanması ve etkinleştirilmesi amacı doğrultusunda Yönetim Kurulumuz oy çokluğu ile (Sn. Seyfettin Yedikardeş şerh koydurmuştur) kısa adı YET-KOM olan (Yeniden Yapılanma ve Etkinleşme Komisyonu) bir komisyon kurulmasına karar vermiştir. Bu komisyon Üyelerine Sn. Yüksel Gül – Sn. Engin Turgay – Sn. Mustafa Mıhçılar seçilmişlerdir. YET-KOM Komisyonun Görev ve yetkileri tarafımızca aşağıda belirtilmiştir :

Bu komisyon; 27.04.2010 tarihli Yönetim Kurulu Üyelerinin kararı ile oluşturulmuştur. Eaysad Derneğinin menfaatleri doğrultusunda maddi ve manevi getirileri olan çalışmalar hazırlamak, Sosyal faaliyetler ve projeler üretmek, sektörümüzün iyileştirilmesi adına eğitim seminerleri ve kurslar programlamak, Derneğimizin, sektörümüzün ve meslektaşlarımızın her türlü sorun ve problemleri ile ilgili çözümler üretmek ve yardımlaşma sandıkları kurulması için gereken çalışmaları yaparak Yönetim Kurulumuza sunmak. Bu komisyonun görev süresini 20. Dönem Yönetim Kurulu kendi görev süresi içinde, herhangi bir zamanda yine yönetim kurulu kararı ile sonlandırabilir ve/veya 20. Dönem Yönetim Kurulunun süresi sona erdiğinde kendiliğinden dağılmış sayılacaktır. Bu Komisyon üyeleri üreteceği her projeyi veya fikri sadece Yönetim Kurulu ile paylaşacak olup Yönetim kurulunun bilgisi olmadan hiçbir tüzel kamu, kurum, kuruluşlarla veya gerçek kişiler ile herhangi bir anlaşma yada sözleşme yapamaz, hiçbir taahhütte bulunamaz.

14.29 Nisan 2010 günü İzmir de yapılacak Astek Alt Çalışma Grup Toplantısı için gelen katılımcıların seyahat bilgileri alınmıştır. Buna göre, Yönetim Kurulumuz görev dağılımı yaparak misafirlerin geliş gidişlerine yardımcı olacaktır. Ayrıca katılımcı olarak gelen misafirlerin konaklama ücretlerini sponsor olarak Efor Fuarcılık karşılayacaktır. İstanbul dan gelen 2 misafirin bir günlük konaklama masrafı derneğimiz tarafından karşılanmıştır.

15.İzmir Dr. Suat Seren Göğüs hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğinin talebi üzere, 2010 yılı Birim Fiyat Listemiz gönderilmiştir

16.Geçmiş yıllarda aramızdan ayrılan bazı meslektaşlarımızın tekrar aramıza katılmaları amacı ile kendilerine davet yazısı hazırlanarak gönderilmesine karar verilmiştir.

17.İzmir Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünün talebi üzerine, yapılacak denetimlere yardımcı olmak amacı ile Derneğimize kayıtlı olan veya olmayan asansör firmalarının tüm bilgileri toparlanarak kuruma gönderilmiştir.

18.Astek Alt Çalışma Grubunun 29- 30 Eylül 2010 günleri Antalya’ da yapılacak toplantı organizasyonuna Astek Üyemiz Sn. Emin Tunç’ un katılmasına karar verilmiştir. Bu tarihlerde yapılacak toplantıda sektörümüzde son günlerde yaşanılan sıkıntıların tespit edilebilmesine yardımcı olması açısından; sektörümüzün içinde bulunduğu durumu ve asansörlerin modernizasyonu konusunda (01.09.2010/103) üyelerimizden görüş talep edilmiştir.

19.29-30 Eylül 2010 günleri Antalya’ da yapılan toplantısında alınan kararlar ve yapılan konuşmalar hakkında Sn. Emin Tunç Yönetim Kurulumuzu bilgilendirmiştir. Bir sonraki Astek Alt çalışma grup Toplantısı 25 Ekim 2010 günü İstanbul da yapılacaktır.

20.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı–Yüksek Fen Kurulu Başkanlığından gönderilen yazı değerlendirilmiş olup, 2011 yılı Birim Fiyatların hazırlanmasında yardımcı olması amacıyla talep edilen Derneğimize ait Bakım ve Malzemelerin belirtildiği birim fiyat listemizin kendilerine hazırlanarak gönderilmesine karar verilmiştir.

21.Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından değişik tarihlerde göndermiş oldukları dilekçelere istinaden; Belgeleri iptal edilmiş firmalar tek tek Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiştir.

22.08.10.2010 günü MMO Tepekule Kongre ve Sergi merkezinde Asansör Yıllık Kontroller hakkında Oda yetkilileri ve sektör mensubu meslektaşlarımız arasında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında alınan kararlar ve yapılan görüşmeler ile ilgili değerlendirmeler yapılmış olup;

a)EMO-MMO ile yapılacak işbirliği ve protokollerin yürütülmesi için Heyet oluşturulmasına, bu heyette Emin Tunç-Mustafa Mıhçılar-Engin Turgay-Yüksel Gül ‘ ün görevlendirilmesine,
b)Dernek üyelerimizin ve meslektaşlarımızın katılacağı geniş bir toplantı düzenlenmesine,8 kişilik kontrol ekibinin hazırlanmasına,
c) EMO-MMO Asansör Denetim Koordinatörlüğüne işbirliği ve protokoller için hazır olduğumuzu belirten bir yazı hazırlanarak gönderilmesine karar verilmiştir.

23.Asansörlerin Yıllık Periyodik Kontrolleri ve S.T.B. ASTEK Komitesinin tüm çalışmaları hakkında Astek Üyemiz Sn. Emin Tunç’ un detaylı bilgilendirme yapması amacıyla üyelerimize ve meslektaşlarımıza yönelik bilgilendirici toplantı yapılması uygun görülmüştür. Konu ile ilgili RST Elektronik Asansör firması olarak Sn. Mustafa Mıhçılar sponsor olmayı kabul etmiş olup, 13 Kasım 2010 tarihinde RST Asansör firmasının adresinde toplanılmasına ve öğlen yemeği ile birlikte bu toplantı gerçekleştirilmiştir.

24.EMO ve MMO tarafından yapılacak olan Asansörlerin Yıllık Periyodik Kontrolleri hakkında, derneğimizin işbirliği ve protokol çalışmaları Odalar tarafından uygun görülmemiş olup, buna istinaden protokol yapılan tüm Belediyelere konu ile ilgili uyarı yazısı gönderilmesine karar verilmiştir.

25.2011 Yılı Aylık bakım ve Malzeme Birim Fiyat Listesinin hazırlık çalışmalarına başlanmasına, borcu olmayan üyelerimize gönderilerek, borcu bulunan üyelerimize bakiyelerinin bildirilmesinin ardından kendilerine teslim edilmesine karar verilmiştir.

26.S.T.B. Astek Komitesinin ve Astek Alt Çalışma Grubunun 20 – 21 Aralık 2010 tarihlerinde yapılacak toplantılarına Astek üyemiz Sn. Emin Tunç katılmıştır.

27.Asansörlerin Yıllık periyodik Kontrolleri kapsamında Odalar tarafından üye firmalarımızdan istenen bina bilgileri hakkında, üyelerimize ve meslektaşlarımıza gerekli bilgilerlini sadece derneğimizle paylaşmaları hususunda uyarı yazısı hazırlanıp gönderilmiştir.

28.Dernek personelimiz Ayper kaya’ nın doğum izni talebine istinaden, yasal doğum hakları kapsamında izinli sayılması uygun görülmüştür.

2011 YILI FAALİYETLERİ

29.28 Ocak 2011 Cuma günü Ebso da tüm meslektaşlarımıza yönelik Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği konulu bir toplantı tertip edilmiştir. Toplantı bilgileri tüm üyelerimizle paylaşılmıştır.

30.M. Enver SENERDEM Torbalı Devlet Hastanesi Baştabipliğinin talebi üzere, 2010 yılı Birim Fiyat Listemiz gönderilmiştir.

31.Asansörlerin Ruhsatlandırılması ve tescil işlemleri ile ilgili üyelerimize uyarı yazısı gönderilmiş olup, konu ile ilgili Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tarafımıza gönderilen bilgi yazıları da üye ve meslektaşlarımıza iletilmiştir.

32.İzmir Emniyet Müdürlüğü - Manisa Emniyet Müdürlüğü – Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi tarafından gönderilen dilekçelere istinaden ilgili kurumlara talep ettikleri 2011 yılı Aylık Birim Fiyat listemiz gönderilmiştir.

33.14-17 Nisan 2011 tarihleri arası gerçekleştirilecek İstanbul Asansör Fuarına Asansör Sanayicileri Platformu olarak derneğimizin katılmasına karar verilmiştir.

34.Süresi dolan Eaysad Üyelik Belgelerinin yeniden hazırlanarak üyelerimize dağıtılmaya başlanmıştır.

35.Asansörlerin Ruhsatlandırılması ve tescil işlemleri ile ilgili İzmir il Belediyeleri tarafından yapılan farklı uygulamalar nedeniyle Eaysad Yönetim Kurulu olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Sn Cevat DURAK ile randevu alınmak suretiyle görüşme yapılmış sıkıntılarımız kendisine aktarılmıştır.

36.Asansör Sanayicileri Platformunun daveti üzerine, platform yöneticiliğinin seçimi amacıyla 15 Haziran 2011 Çarşamba günü İstanbul da yapılacak toplantıya Sn. Serdar Özdamla ile Sn. Hüseyin Anadolu katılmıştır.

37.Üyemiz Elko Asansör firması hakkında yapılan şikayet dilekçelerine istinaden, firma yetkilisi Sn. Cafer Bayraktar ile şikayet konuları hakkında görüşmek üzere Yönetim Kurulu toplantımıza davet edilmiş ve kendisinden gerekli açıklamalar dinlenmiştir.

38.Sn. Emin Tunç’un şahsi üyelik haklarının EMAS Asansör Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ne devredilmesine karar verilmiştir.

39.Derneğimiz üyelerine yönelik 19 Haziran 2011 Pazar günü kahvaltı organizasyonun düzenlenmesine, öncelikle katılım için üyelerimize bilgi yazısı gönderilmesine karar verilmiştir. Üyelerimizden dönüş olmaması nedeniyle iptal edilmiştir.

40.Asansörlerin Güvenlik Seviyelerinin Arttırılmasına Dair Yönetmelik taslak çalışmasına görüş bildirilmesi talebi doğrultusunda, oluşturulan Komite üyeleri davet edilmiş olup, 02 Temmuz 2011 günü dernek merkezinde taslak değerlendirilerek görüşümüz Bakanlığa iletilmek üzere, Asansör Sanayicileri Platformuna iletilmiştir.

41.05 Ekim 2011 tarihinde İstanbul Tasiad Dernek ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya derneğimizi temsilen Sn. Hüseyin Anadolu katılmıştır. Bu toplantıda Asansör Gelişim Platformu oluşturulması ve Tasiad sekreterliği öncülüğünde faaliyetlerin yürütülmesi ve 28-29 Ekim tarihleri arasında Antalya da Ulusal Asansör Konferansı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

42.28-29 Ekim 2011 tarihleri Antalya Ulusal Asansör Konferansı kapsamında ; 22 Ekim tarihinde İstanbul da konferans konusunda görüşmek üzere Sn. Emin Tunç toplantıya davet edilmiştir. Platform tarafından düzenlenen Asansör konferansı detayları üzerine yapılan bu toplantıda gündem oluşturulmuş ve yürütme çalışmaları yapılmıştır. Sponsor firmalar tarafından karşılanmak üzere, tespit edilecek bazı kişilere plaket verilmesi uygun görülmüş, ve bununla ilgili dernek üyelerimize ve üye olmayan firma sahiplerine sınırlı kontenjan ile plaket verilecek ve katılımcı olabilecek kişiler derneğimizce de davet edilmiştir.

43.S.T.B. Astek Komitesinin 12 Aralık 2011 tarihinde yapılan toplantısına Astek üyemiz Sn. Emin Tunç katılmıştır. Toplantı sonucu ile ilgili tutanak yazı üyelerimize yazılı gönderilmiştir.

44.Ekol Asansör firmasının, Elko Asansör firması hakkında yapmış olduğu şikayetine istinaden, oluşturduğumuz disiplin komisyonumuzun kendileri ile yapmış olduğu toplantı neticesinde almış olduğumuz Durum raporu tarafımızca incelenmiştir. Buna göre, konunun Şubat 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantımızda gündemde görüşülmesinin uygun olduğu beyan edilmiştir. Yönetim Kurulumuzca da uygun görülmüştür.

45.Ertan Çetintaş – ( Luft Asansör ) şahsi üyelik müracaatı değerlendirilmiş olup, geçici üyelik kaydının yapılmıştır.

46.2012 yılı Aylık Bakım ve Malzeme Birim Fiyat Listesinin hazırlanarak üyelerimize üyelik aidatlarını ödemeleri neticesinde iletilmiştir.

47.http://www.eaysad.org.tr adresli web sayfamız yenilenmiştir.

48.01.01.2012 yılı başından itibaren piyasaya arz edilecek ürünlerde EN 81-1/2 A3 Standartları aranacak olup, talep ettiğimiz erteleme de kabul edilmemesi üzerine üyelerimiz konu ile ilgili yazılı uyarılmıştır.

49.Derneğimize üyelik başvurusunda bulunan Kontis Asansör (Ahmet Dönmez) – Ayspek Asansör(Hasan Kalaycı) – Sümer lif Asansör (Adnan Yedikardeş) – Form lift Asansör (Hüseyin Kayaman)- Yükseliş Asansör ( Levent Avşar) – Ekspa Asansör (Ali Emre Sapmaz) firmalarının tüzel üyelik başvurusu , Onur Pekbayık (Onur as Asansör) gerçek üyelik başvurusu tarafımızca değerlendirilmiş olup, kalan evraklarının da tamamlanması ile geçici üyelik talepleri kabul edilmiştir.
...:: Anket ::..
Firmanızın Karşılaştığı Sorunlar Kapsamında; Derneğimizin Bu Dönem Hangi Konuyu Ele Almasını İstersiniz?
Bakım-Montaj Personel İstihdamı
Ürünlerin Piyasa Denetimi Konusunda Yetersizliği
Haksız Rekabetin Önlenmesi
Üyelerimiz Arası Yaşanan Haksız Rekabet
Onaylanmış Kuruluşlar ile Yaşanan Sorunlar
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Yönetmeliklerin İlgili İdare Tarafından Uygulanması
Bakım Fiyatlarının Belirlenmesi

Sonuçlar
Diğer Anketler
 
..:: Güncel ::..
EAYSAD ÜYE FİRMALARIMIZ
ARSER ASANSÖR
ARLİFT ASANSÖR
ÖZCAN ASANSÖR
NORM ASANSÖR
DASDELTA ASANSÖR
VTG ASANSÖR
ASTOR ASANSÖR
BASANİ ASANSÖR
ELGES ASANSÖR
ACE ASANSÖR
EKOL ASANSÖR
OMAS ASANSÖR
ÖZŞAN ASANSÖR
ABAŞ ASANSÖR
ADA ASANSÖR
UNITE ASANSÖR
PAMUKKALE ASANSÖR
RST ELEKTRONİK ASANSÖR
AGSAN ASANSÖR
VERTİME ASANSÖR
NECDET BÜGER ASANSÖR
ELKO ASANSÖR
SAVAŞÇI ASANSÖR
SÜMERLİF ASANSÖR
AYSPEK ASANSÖR
FERKA ASANSÖR
AÇILIM ASANSÖR
AGORA ASANSÖR
ÇÖZÜM ASANSÖR
E-ASANSÖR
EFE ASANSÖR
EGESER ASANSÖR
HAUSMAN ASANSÖR
ERGÜL ASANSÖR
SİNAN ÇELEBİ ASANSÖR
TEKNOLİFT ASANSÖR
TÜMER ASANSÖR
ÖNCÜ ARAYAN ASANSÖR
SEM KAPI ASANSÖR
İZGİ ASANSÖRLERİ
YALILİFT ASANSÖR
EGE PROLİFT ASANSÖR
HİCAS ASANSÖR
AYLİFT ASANSÖR
HMO ASANSÖR
SNK İNŞAAT ASANSÖR
SİSTEM MÜHENDİSLİK
ORTİM ASANSÖR
MAVİKENT ASANSÖR
ARSLAN ASANSÖR
ANADOLU ELEVATÖR
ABT ASANSÖR
METİZ ASANSÖR
TEZAY ASANSÖR
TEKİNAS ASANSÖR
EGECAN ASANSÖR
LCT ASANSÖR
TEZCAN ASANSÖR
YALÇIN ASANSÖR
İZEGE ASANSÖR
SKY ELEVATÖR
EGE OPTİMAL ASANSÖR
KRC EGE ASANSÖR
İMKA ASANSÖR

ONURSAL ÜYELERİMİZ
COŞKUN İPEK
ALTAN OR
YÜKSEL GÜL
SEYDİ AKTAŞ
HALİL TOKOĞLU
BEKİR SELVAN
-
-
 
..:: Duyurular ::..


Üyelerimizin Dikkatine !!
Aidat veya Bağış için Derneğimize ait Hesap Bilgilerimiz;
Hesap adı: Ege Asansor ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği
Banka adı: İş Bankası – Alsancak Şubesi
Hesap No : 3401- 1392907
IBAN: TR810006400000134011392907

Açıklamaya Firma/Kişi adı Aidat veya bağış eklemeyi unutmayınız.

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sitemizi en iyi 1024*768 çözünürlükte görüntüleyebilirsiniz. Eaysad ©
Kodlama, © Demka Bilişim