...:: EAYSAD ::..
..:: Menü ::..
Ana Sayfa
Hakkımızda
Kurullarımız
Eaysad Tüzük
Üye Listemiz
Yeni Üyelik Basvurusu
Etkinliklerimiz
Yönetmelikler
Aylık Bakım
Dernekler
Haberler
Basında Eaysad
Foto Galeri
Bağlantılar
İletişim
 
..:: Arama ::..
 
..:: Kısayollar ::..
 
 
 
 
Duyurular
2012-2013 Faaliyet Raporu - 14.05.2014 11:09:44

2012 - 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

1. 21. Dönem Eaysad Yönetim Kurulumuzun tüm kamu kurum ve kuruluşlara yazılı tanıtımı yapılmıştır.

2. 12 Nisan 2012 günü Ankara’ da Astek Komite üyelerinin Sn. Menderes Büyüklü ile yapılacak toplantısına Sn. Emin TUNÇ davet edilmiş olup anılan toplantıya masrafları karşılanarak katılmıştır.

3. İzmir Asker Hastanesinin- Türk Telekom Tesis ve Destek Müdürlüğünden – Ege Linyit İşletmeleri Müdürlüğünden Marmaris Deniz Lojmanları tarafından gelen yaklaşık maliyet dilekçeleri tarafımızca değerlendirilmiş cevaplandırılmıştır.

4. 25-27 Mayıs 2012 tarihleri arası gerçekleşecek İnelex 2012 Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı kapsamında, dernek standımıza tanıtım için bazı broşür ve kartvizitler hazırlanmış ve yapılan çeşitli toplantılar ile başarılı bir Fuar organizasyonu gerçekleşmiştir.

5. 05 Mayıs 2012 tarihinde Asgep Platformu tarafından düzenlenen İstanbul Çırağan Palasta gerçekleşen Asansör sektörü ve Markalaşma konulu konferansa sınırlı kontenjan dahilinde üyelerimiz davet edilmiş olup, anılan organizasyona derneğimizce de katılım gerçekleşmiştir.

6. Derneğimiz üyelerine yönelik hazırlanan 2012 Birim Fiyat Listeleri ile Üyelik belgeleri üyelik aidatı borcunu ödeyen firmalarımıza yanında Yönetmelikler el kitabı ile teslim edilmiştir.

7. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelen “Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” hakkında derneğimizden istenen görüş ve öneriler tarafımızca maddeler halinde irdelenerek rapor halinde bakanlığa gönderilmiştir.

8. İstanbul Aysad Asansörcüler Derneği tarafından 10.07.2012 tarihinde İstanbul da, Bakanlık yetkililerinin de katılacağı geniş bir toplantı tertip edilmiştir. Bu toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri olarak masrafları kendileri karşılayarak katılmışlardır.

9. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan ASTEK Komitesinin 11.toplantısı 22.11.2012 günü Ankara’ da Astek üyemiz Sn. Emin Tunç katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

10. Firmalarımızın asansör tescil işlemleri ile ilgili yaşanılan sıkıntıları kapsamında İzmir belediyelerine uyarı yazısı hazırlanıp gönderilmiştir. Bu yazımıza Bornova – Karşıyaka – Balçova Belediyelerden cevap gelmiştir.

11. TSE den gelen tst EN 81-41 Asansörler- yapım ve montaj için güvenlik kuralları-İnsan ve yük taşıması için özel asansörler- Bölüm 41 Taslak Standart hakkında görüş ve önerilerimiz değerlendirilmiş ve cevap gönderilmiştir.

12. Üye firmalarımız tarafından gönderilen KARSA - ÖZAS – AKTAŞ – ALTER Asansör firmalarına ait el broşürleri tarafımızca değerlendirilmiş olup, ilgili firmaların yasal mevzuatlara uygun olup olmadığı ve haksız rekabete neden olmaları nedeniyle İl Ticaret Müdürlüğüne şikayet dilekçeleri verilmiştir.

13. 4-6 Ekim 2012 tarihlerinde yapılan Asansör Sempozyumuna derneğimiz destekleyen Kuruluşlar arasında yer almıştır.

14. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında MODÜL H ile ilgili meslek odalarına gönderilmiş yazıya istinaden, derneğimiz konu ile ilgili STB Sanayi Genel Müdürlüğüne cevap yazı hazırlayarak göndermiştir.

15. Derneğimiz üyesi Emas Asansör – Ekol Asansör – Yükseliş Asansör firmalarının yine üyemiz Form lift Asansör firması hakkında yapmış oldukları şikâyet dilekçeleri tarafımızca değerlendirilmiş olup, bahsi geçen firmanın ilgili Tüzük maddelerimize riayet etmediği ve derneğimizin üyelik Taahhütnamesini imza etmelerine rağmen uygulamadıkları gerekçesi ile üyeliği fesh edilmiştir.

16. Derneğimize uzun bir dönemdir aidat ödemesi yapmayan bazı üyeleri borcundan dolayı Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Disiplin Kurulumuzun raporuna istinaden kendileri ile tekrar görüşme yapılıp, bakiyelerinin tahsil edilmesi uygun görülmüştür.

17. Ace Asansör (Özkan İpek) firmasının tüzel üyelik başvurusu kabul edilmiş geçici üyelik kaydı yapılmıştır.

18. 2013 Şubat ayı içerisinde yapılacak olan ama ertelenen EBSO Meslek Komitesi seçimleri nedeniyle üyelerimize yemekli toplantı tertip edilmiş ve konu ile ilgili görüş birliğine varılması hedeflenmiştir.

19. Assör Asansör (Cengiz Könüç) firmasının tüzel üyelik müracaatı değerlendirilmiş olup, geçici üyelik kaydı yapılmıştır.

20. 16 Mart 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleşen ASGEP Platform Çalıştayına tüm Yönetim Kurulu üyelerimiz masraflarını kendileri karşılayarak katılım gerçekleştirmiştir.

21. Yönetim Kurulu Sekreter üyemiz Sn. Serdar Özdamla nın istifasına istinaden, yerine Yönetim Kurulu yedek ikinci üyelerden H.Ceyhun Şanlı göreve getirilmiştir. (Birinci yedek üye Sn. Selda Tokoğlu iş yoğunluğu nedeniyle kabul edemediğini bildirmiştir) Buna göre Yeni Yönetim Kurulu Görev dağılımımız şu şekildedir.

-       Yönetim Kurulu Başkanı    Emin TUNÇ                  -Başkan Vekili              Seyfettin Yedikardeş

-       Muhasip Üye                     Mert Öğüşlü                 -Sekreter Üye              Hüseyin Anadolu

-       Üye                                               Ceyhun Şanlı

22. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından derneğimize gönderilen Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Taslağına ilişkin Yönetim Kurulumuzun konu ile ilgili çalışma yaparak görüşümüzün bildirilmesine karar verilmiştir.

23.Derneğimizin ALTER Asansör firması hakkında yapmış olduğu şikâyet dilekçesine istinaden gönderilmiş dilekçede gerekli denetimlerin yapıldığı belirtilmiş fakat sonucu hakkında bilgi verilmemiştir. Bununla ilgili firma hakkında şikâyet dilekçesinin yeniden gönderilmesi uygun görülmüştür.

24. 11.04.2013 tarih 2013-012 sayılı yazımıza istinaden üyemiz Sn. Abdullah Uzunbeycanın bizlere vermiş olduğu destek yazısı tarafımızca değerlendirilmiş olup, kendisine Yönetim Kurulumuz adına yazmış olduğu yazısından ve vermiş olduğu desteğinden ötürü teşekkürlerimizi iletiriz.

25. İzmir –Hatay Askeri Hastane – Bergama Devlet hastanesi – Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi gibi kamu kurumlarından talep edilen Birim Fiyat Listemiz kendilerine gönderilmiştir.

26.Bilim, Sanayi ve teknoloji Bakanlığına, AND Uluslar arası Denetim ve Gözetim hizmetleri yapan firma hakkında şikâyet dilekçesi gönderilmiştir.

27. 02.05.2013 tarihinde yapılacak Ebso meslek Komite seçimleri dolayısıyla, derneğimiz olarak birlik ve beraberliği korumak ve görüş alışverişi yapmak üzere 26 nisan günü Ebso da bulunan dernek üyesi firmalara hitaben sponsor aracılığıyla yemekli toplantı tertip edilmiştir.

28. Yapılan Ebso Meslek Komite Seçimlerin ardından sektörümüze hizmet verecek olan yeni komitemize ve sektörümüze tebrik yazısı hazırlanıp gönderilmiştir.

29. Üyelerimizin borç durumları değerlendirilmiş olup, mayıs ayı sonuna kadar süre verilerek mevcut borçlarının tamamını veya bir kısmını ödemeleri konusunda kendilerine uyarı hazırlanıp gönderilmiştir. Birkaç firmamız bu konuda hassasiyet göstererek borçlarını kapatmışlardır, Kendilerine teşekkür ederiz.

30. FERKA Asansör (İlker Kaşıkçı) firmasının tüzel üyelik müracaatı değerlendirilmiş olup, geçici üyelik kaydının yapılmıştır.

31. Efor Fuarcılık Organizasyonun yazısına istinaden, 23-25 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacak İnelex 2014 Asansör Fuarı kapsamında yapılacak etkinlikleri organize etmek amacıyla oluşturulacak Etkinlik Komisyon temsilci olarak derneğimizi temsile Sn. Emin Tunç yetkilendirilmiştir.

32. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sistemleri Danışmanlığı konusunda Yönetim Akademisi uzmanları derneğimizi ziyaret edip, Yönetim Kurulumuzu bilgilendirmişlerdir. Uzman yetkililere üye listemiz verilmiş olup, üye firmalarımıza talep olması halinde her türlü desteği verebileceklerini belirtmişlerdir.

33.12 Haziran 2013 günü yapmış olduğumuz Yönetim Kurulu toplantımızda, dernek bütçesinin durumu ve ödenmeyen Aidat borçları nedeniyle genel bilgi paylaşımı yapmak amacıyla Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması uygun görülmüştür.

34. Derneğimizin ertelenen ikinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Ağustos 2013 tarihinde saat:16.00 da dernek merkezinde yönetim ve denetim kurulu üye sayısından az olamaz hükmüne göre çoğunluk sağlanarak yapılmıştır. (Ace-Ferka-Assör asil üyeliğe kabul edilmiştir / Borçlu üyelerin ödeme yapmaları konusunda gerekli konuşmalar yapılmıştır.)

35.17 Temmuz 2013 tarihinde ASTEK Tebliğ taslağı ve Komite seçimleri hakkında görüşmek üzere yapılan İstanbul’da ki Aysad toplantısına Sn. Emin Tunç katılmış ve masraflarının karşılanmasına karar verilmiştir. Emin Bey toplantı detayları hakkında Yönetim Kurulumuzu bilgilendirmiştir.

36.Efor Fuarcılık - 2014 Asansör Fuarı Etkinlik Komisyonun 15 Temmuz 2013 günü Efor Fuarcılık adresinde düzenlenen toplantıya dernek temsilcimiz Sn Emin Tunç katılmıştır. Fuar çalışmaları hakkında Yönetim Kurulumuz bilgilendirilmiştir.

37.CHP İzmir il Başkanı Sn. Ali Engin ve heyeti bugün derneğimizi ziyaret etmiştir. Sektörümüzün içinde bulunduğu sıkıntılar Yönetim Kurulumuz tarafından tek tek aktarılmış olup, çözüme yönelik girişimlerde bulunmak üzere gerekli çalışmaların en kısa zamanda yapılacağı ifade edilmiştir.

38. Derneğimize şahsi üyelik için müracaat eden Sn. Mustafa Döker’in (Döker lift Asansör) geçici üyelik kaydının yapılmasına karar verilmiştir.

39.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünün göndermiş olduğu        Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğini istinaden, talep edilen Yönetim Kurulu Başkanımızın üye olarak bakanlığa bildirilmiştir.

40.Efor Fuarcılık Etkinlik Komisyonunun 4 Kasım 2013 tarihinde düzenlenen toplantısına Komisyon üyemiz Sn. Emin TUNÇ katılmıştır. Detayları Yönetim Kurulumuza aktarmıştır.

41.Üyelerimizin yazışmalarımızı sağlıklı alabilmesi amacıyla Üye Bilgi Güncelleme Formu hazırlanarak gönderilmesine, gelen güncel bilgiler doğrultusunda üyelerle iletişim kurulmasına karar verilmiştir.

42.2014 yılı Aylık bakım ve Malzeme Birim Fiyat Listelerinin belirlenen oran kapsamında yenilenerek, dernek üyesi firmalarımıza borç bakiyelerinden ödeme yapmaları halinde teslim edilmesine karar verilmiştir.

43.Ebso Meslek Komitesi tarafından 6 Kasım 2013 günü düzenlenen ücretli sektörel yemek davetine istinaden, tarafımıza bilgi verilmesi amacıyla gelen davet yazısı üyelerimizle paylaşılmıştır.

44.TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesince açılacak olan Uygulamalı Asansör Eğitim Merkezinin açılış töreni 2 Kasım 2013 günü gerçekleşmiş olup, derneğimizce Şube Başkanına Oda olarak yapmış oldukları çalışmalarından ötürü plaket hazırlanıp verilmesi uygun görülmüştür.

45.İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğinin talep etmiş olduğu yaklaşık maliyet dilekçesi değerlendirilmiş olup, fiyat listemizde ki birim fiyatlar esas alınarak fiyatlandırma yapılmıştır.

46.Dernek bütçemizin yetersiz oluşu ve üyelik Aidatlarının tahsil edilebilmesi amacıyla, borçlu üyelerimize mevcut bakiyelerinin tamamını veya bir kısmını ödemeleri konusunda, Şubat 2014 de yapılacak Olağan genel Kurul toplantımıza kadar süre verilmek suretiyle yazılı bilgilendirme yapılmasına karar verilmiştir. (Aksi halde borcundan dolayı Genel Kurula üyeliklerin düşürülmesi talebi yapılacaktır.)

47.Ebso Meslek Komitesinin 23 Aralık 2013 tarihinde Ebso da gerçekleştirilecek toplantı davetine Yönetim Kurulu olarak katılım gerçekleşmiştir.

48.TSE İzmir Bölge Müdürlüğüne Belgelendirmelerle ilgili Sn. Emin TUNÇ ve Sn. Mert Öğüşlü ziyaret etmişlerdir.

49. İZELMAN Müdürlüğünden gelen ihale duyurusu tüm üyelerimizle paylaşılmıştır.

50.2013 yılına ait yıllık Beyanname hazırlanarak İl dernekler Müdürlüğüne iletilmiştir.

51. 16 Ocak 2014 günü Ankara’da gerçekleştirilen ASTEK Komite toplantısına katılan Sn. Emin Tunç toplantı gündeminde görüşülen konuları Yönetim Kurulumuza aktarmış olup, toplantı raporlarının tüm üyelerle paylaşılmasına karar verilmiştir.

 52. Teknik Elektrik-Çarşılift – Acer Firmaları hakkında İl Ticaret Müdürlüğüne şikayet dilekçesi verilmiştir.

 52. Mavişehir 1.Etap Müdürlüğünden gelen ihale duyurusu borcu olmayan üyelerimizle paylaşılmıştır.

...:: Anket ::..
Firmanızın Karşılaştığı Sorunlar Kapsamında; Derneğimizin Bu Dönem Hangi Konuyu Ele Almasını İstersiniz?
Bakım-Montaj Personel İstihdamı
Ürünlerin Piyasa Denetimi Konusunda Yetersizliği
Haksız Rekabetin Önlenmesi
Üyelerimiz Arası Yaşanan Haksız Rekabet
Onaylanmış Kuruluşlar ile Yaşanan Sorunlar
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Yönetmeliklerin İlgili İdare Tarafından Uygulanması
Bakım Fiyatlarının Belirlenmesi

Sonuçlar
Diğer Anketler
 
..:: Güncel ::..
EAYSAD ÜYE FİRMALARIMIZ
ARSER ASANSÖR
ARLİFT ASANSÖR
ÖZCAN ASANSÖR
NORM ASANSÖR
DASDELTA ASANSÖR
VTG ASANSÖR
ASTOR ASANSÖR
BASANİ ASANSÖR
ELGES ASANSÖR
ACE ASANSÖR
EKOL ASANSÖR
OMAS MÜHENDİSLİK ASANSÖR
ÖZŞAN ASANSÖR
ABAŞ ASANSÖR
ADA ASANSÖR
UNITE ASANSÖR
İZMİR PAMUKKALE ASANSÖR
RST ELEKTRONİK ASANSÖR
AGSAN ASANSÖR
VERTİME ASANSÖR
ELKO ASANSÖR
SAVAŞÇI ASANSÖR
SÜMERLİF ASANSÖR
FERKA ASANSÖR
AÇILIM ASANSÖR
AGORA ASANSÖR
ÇÖZÜM ASANSÖR
E-ASANSÖR
EFE ASANSÖR
EGESER ASANSÖR
HAUSMAN ASANSÖR
ERGÜL ASANSÖR
TEKNOLİFT MEKATRONİK ASANSÖR
GÖKHAN TÜMER ASANSÖR
ÖNCÜ ARAYAN ASANSÖR
SEM KAPI ASANSÖR
İZGİ ASANSÖRLERİ
YALILİFT ASANSÖR
EGE PROLİFT ASANSÖR
HİCAS ASANSÖR
AYLİFT ASANSÖR
HMO ASANSÖR
SNK İNŞAAT ASANSÖR
SİSTEM MÜHENDİSLİK
ORTİM ASANSÖR
ARSLAN ASANSÖR
ABT ASANSÖR
TEZAY ASANSÖR
TEKİNAS ASANSÖR
EGECAN ASANSÖR
LCT ASANSÖR
İZEGE ASANSÖR
SKY ELEVATÖR
KRC EGE ASANSÖR
İMKA ASANSÖR
GÜRALP VİNÇ
EGE ASRONİK
LUCA ASANSÖR
LİFTUP ASANSÖR
AYCLİFT ASANSÖR
MONOLİFT ASANSÖR
NURTEN DÜNDAR ASANSÖR
ACLASS ASANSÖR
KNGLİFT ASANSÖR
YAPILİFT MİMARLIK
ONURSAL ÜYELERİMİZ
COŞKUN İPEK(rAHMETLİ)
ALTAN OR
YÜKSEL GÜL
SEYDİ AKTAŞ
HALİL TOKOĞLU
BEKİR SELVAN
-
-
 
..:: Duyurular ::..


Üyelerimizin Dikkatine !!
Aidat veya Bağış için Derneğimize ait Hesap Bilgilerimiz;
Hesap adı: Ege Asansor ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği
Banka adı: İş Bankası – Alsancak Şubesi
Hesap No : 3401- 1392907
IBAN: TR810006400000134011392907

Açıklamaya Firma/Kişi adı Aidat veya bağış eklemeyi unutmayınız.

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sitemizi en iyi 1024*768 çözünürlükte görüntüleyebilirsiniz. Eaysad ©
Kodlama, © Demka Bilişim